Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie Zarządu VI kadencji

Data raportu: 16 czerwca 2023
Numer raportu: 13/2023

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 16 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na kolejną wspólną kadencję  począwszy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Do Zarządu powołano Pana Pawła Kolasę, powierzając mu jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, Pana Andrzeja Guszała powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Kingę Kazubowską – Talaga powierzając jej funkcję Członka Zarządu. Tym samym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie. 

Emitent w załączeniu przekazuje informacje na temat członków Zarządu HORTICO S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20230616_Zalacznik_nr_1_do_raportu_EBI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony