Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Pozytywna ocena wniosku o płatność Beneficjenta

Data raportu: 10 listopada 2011
Numer raportu: 19/2011

Zarząd HORTICO SA informuje, iż w dniu 10 listopada 2011 r. uzyskał informację od Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej o pozytywnej ocenie przedostatniego wniosku beneficjenta o płatność pośrednią złożonego w ramach projektu nr RPDS-01.01.00-02-126/09 pt: Budowa nowego Centrum Ogrodniczego HORTICO S.A. – rozbudowa firmy dzięki wprowadzeniu nowej usługi na rynek zaopatrzenia ogrodnictwa. Kwota wydatków kwalifikowanych poświadczonych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą do wypłaty w tej transzy wynosi 1 507 916,55 PLN, w tym kwota refundacji – 584 337,45 PLN.

Całkowita wartość pomocy publicznej dla tej inwestycji stanowi kwotę 1 968 087,66 zł. Do tej pory w ramach projektu została wypłacona kwota 1 284 804,46 zł. Wypłata wyżej wymienionej transzy spowoduje, że otrzymana kwota dotacji wynosić będzie 1 869 141,91 zł.

Na akceptację Instytucji Pośredniczącej oczekuje ostatni wniosek Spółki o płatność końcową złożony w dniu 31.08.2011 r., w którym kwota 98 945,75 zł stanowi sumę dofinansowania.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony