Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Pozytywna ocena wniosku o płatność Beneficjenta

Data raportu: 7 lutego 2011
Numer raportu: 8/2011

Zarząd HORTICO SA informuje, iż w dniu 07 lutego 2011 r. uzyskał informację od Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej o pozytywnej ocenie wniosku beneficjenta o płatność pośrednią złożonego w ramach projektu nr RPDS-01.01.00-02-126/09.

Kwota wydatków kwalifikowanych poświadczonych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą wynosi 2 318 940,52 PLN.

Kwota refundacji wynosi 904 386,80 PLN.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony