Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Przekazanie środków pieniężnych na wypłatę dywidendy

Data raportu: 29 lipca 2016
Numer raportu: 22/2016

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 17/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. informuje, że w dniu 29.07.2016 r. Spółka przekazała do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. całość środków na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy w łącznej wysokości 587 154,50 zł, co stanowi 0,05 zł na akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony