Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Przekazanie środków pieniężnych na wypłatę dywidendy

Data raportu: 28 lipca 2017
Numer raportu: 14/2017

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 12/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że w dniu 28.07.2017 r. Spółka przekazała do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. całość środków na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy w łącznej wysokości 822 016,30 zł, co stanowi 0,07 zł na akcję.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony