Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Data raportu: 15 czerwca 2016
Numer raportu: 15/2016

HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2016 roku działając zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na mocy upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2016 roku uchwaliła
tekst jednolity Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

2016.06.15 Tekst jednolity statutu HORTICO EBI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony