Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

Data raportu: 28 czerwca 2024
Numer raportu: 15/2024

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony