Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.

Data raportu: 30 czerwca 2023
Numer raportu: 14/2023

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony