Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Treść uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HORTICO S.A. w dniu 29 czerwca 2013 r.

Data raportu: 29 czerwca 2013
Numer raportu: 10/2013

Zarząd spółki HORTICO S.A (zwanej dalej: „Spółką”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

2010629_Akt notarialny

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony