Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HORTICO S.A.

Data raportu: 31 maja 2012
Numer raportu: 12/2012

Zarząd spółki HORTICO S.A. informuje, iż w dniu 31.05.2012 r. otrzymał od akcjonariusza BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. posiadającego powyżej 5 % akcji dających prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosek w oparciu o
unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

  • Zmiana uchwały walnego zgromadzenia w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2011-2014 i rozszerzenie składu Rady Nadzorczej do sześciu osób.
  • Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w kadencji 2011-2014.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony