Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki HORTICO S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.

Data raportu: 30 czerwca 2011
Numer raportu: 15/2011

Zarząd spółki HORTICO S.A (zwanej dalej: „Spółką”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Protokół ZWZA z 30 czerwca 2011 r HORTICO SA

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony