Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za lata 2013 i 2014

Data raportu: 29 września 2013
Numer raportu: 12/2013

Zarząd HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu. informuje iż w dniu 27 września 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) Spółki HORTICO S.A. za rok obrotowy 2013 i 2014.

HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o. o jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 2917.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony