Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wybór oferty HORTICO SA w przetargu na sprzedaż Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej

Data raportu: 11 grudnia 2014
Numer raportu: 16/2014

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 r. na przetargu na sprzedaż Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA w upadłości likwidacyjnej (Przedsiębiorstwo) została wybrana oferta złożona przez HORTICO SA.
Emitent za nabywane Przedsiębiorstwo zaoferował cenę 13 065 487,00). zł (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych).Przetarg dotyczył, całości (w rozumieniu art. 551k.c.) Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (PNOS), w skład którego wchodzą w szczególności:

  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo;
  • księgi i dokumenty handlowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, umowy, w tym umowy handlowe i administracyjne, licencje i koncesje;
  • należności;
  • prawo ochronne na znak towarowy;
  • środki trwałe;
  • nasiona genetyczne i hodowlane oraz ze zwrotów;
  • prawa do nasion kwalifikowanych;
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z nieruchomościami stanowiącymi odrębny przedmiot własności.

PNOS, założone w 1951 r., jest jednym z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju, z własnymi, polskimi odmianami nasion warzyw i kwiatów. Oprócz działalności polegającej na hodowli, konfekcjonowaniu i obrocie hurtowym nasionami, PNOS prowadzi również sprzedaż detaliczną w trzech centrach ogrodniczych: w Warszawie, Ożarowie i Lublinie. Od 1 lipca 2014 r. PNOS zarządzane jest, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z syndykiem masy upadłości, przez spółkę zależną Emitenta – Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony