Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wyniki finansowe za okres styczeń-listopad 2010 r.

Data raportu: 19 stycznia 2011
Numer raportu: 6/2011

Zarząd HORTICO SA, w związku z datą wyznaczenia pierwszego notowania akcji na rynku NewConnect na dzień 20 stycznia 2011 roku, a także faktem, iż w dokumencie informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o notowanie akcji Spółki na tym rynku, dane finansowe Spółki były prezentowane na dzień 30 czerwca 2010 r., podaje do publicznej wiadomości wyniki finansowe Spółki na dzień 30 listopada 2010 r.

Przychody ze sprzedaży: 42.711,21 tys. zł
Zysk netto: 1.497,72 tys. zł
Kapitał własny: 10.259,07 tys. zł
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek: 2.313,90 tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek: 81,53 tys. zł
Środki pieniężne: 6.983,91 tys. zł

Zarząd informuje, iż grudzień jest miesiącem rozliczania bonusów od zrealizowanej przez Spółkę sprzedaży w ramach posiadanych kontraktów oraz dużej sprzedaży eksportowej, oznacza to, iż wyniki za cały ok powinny być znacznie lepsze od tych zaprezentowanych powyżej za 11 miesięcy działalności roku 2010. W grudniu 2009 przychody ze sprzedaży wyniosły 3.888,47 tys. zł.

Jednocześnie zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2011 Zarząd informuje, iż raport za 4. kwartał 2010 roku zostanie opublikowany w dniu 14 lutego 2011 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i kresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony