Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań

Data raportu: 15 stycznia 2016
Numer raportu: 3/2016

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2016 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Uchwały Nr 37/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 21 stycznia 2016 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 559.000 (pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHRTIC00014.

Wyżej wskazane papiery wartościowe notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HORTICO”  oznaczeniem „HOR”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony