Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań

Data raportu: 18 stycznia 2011
Numer raportu: 3/2011

Zarząd spółki HORTICO SA informuje, iż na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 68/2011 z dnia 17.01.2011 określono dzień 20.01.2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 9 384 090 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości 0,50 zł. każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHRTIC00014.

Prawa akcji, o których mowa powyżej, będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HORTICO” i oznaczeniem „HOR”.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony