Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Data raportu: 10 listopada 2015
Numer raportu: 22/2015

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej:Emitent, Spółka) na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i obejmującej stan na dzień 10.11.2015 r. (godz. 13:43:07), identyfikator wydruku RP/308997/17/20151110134307, informuje, że w dniu 06.11.2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5 592 045,00 zł na 5 871 545,00 zł. Szczegółowy raport bieżący zostanie przekazany do publicznej wiadomości po otrzymaniu postanowienia Sądu.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony