Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zawarcie istotnej umowy – zakup Przedsiębiorstwa PNOS

Data raportu: 1 kwietnia 2015
Numer raportu: 5/2015

W dniu 31 marca 2015 roku pomiędzy Emitentem a Syndykiem masy upadłości Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA w upadłości likwidacyjnej została zawarta umowa sprzedaży, w wyniku której Emitent nabył Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy – Kodeks Cywilny, stanowiące zespół składników materialnych i niematerialnych Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna (Przedsiębiorstwo PNOS). Cena zakupu Przedsiębiorstwa PNOS wraz z przejętymi należnościami i nasionami z tzw. zwrotów wyniosła 13.517.823,26 zł (trzynaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia sześć groszy). Wraz z nabyciem Przedsiębiorstwa PNOS HORTICO SA wstąpiło w prawa wydzierżawiającego Przedsiębiorstwo PNOS, a dzierżawcą pozostała spółka zależna od HORTICO SA tj. Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony