Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zmiana liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Data raportu: 1 lipca 2014
Numer raportu: 10/2014

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mocą postanowień Uchwały nr 19 postanowiło, że liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynosić będzie od 5 do 6 osób.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

  1. Robert Bender
  2. Tomasz Magiera
  3. Łukasz Kononowicz
  4. Marcin Matuszczak
  5. Anna Kolasa
  6. Urszula Bender

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej zgodnie z pkt. 3.4 Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect umieszczone są na stronie internetowej Spółki.

Treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki została podana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 8/2014 z dnia 01 lipca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony