Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 31 maja 2012 r.

Data raportu: 30 kwietnia 2012
Numer raportu: 8/2012

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399, art. 402, art. 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., które odbędzie się 31 maja 2012 roku, o godz. 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A.
Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony