Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 17 sierpnia 2012 roku

Data raportu: 14 czerwca 2012
Numer raportu: 13/2012

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., które odbędzie się 17 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A.
Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony