Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 29 maja 2015 r.

Data raportu: 24 kwietnia 2015
Numer raportu: 6/2015

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., które odbędzie się 29 maja 2015 roku, o godz. 13.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. i projekty uchwał.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony