Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 02 kwietnia 2024 r.

Data raportu: 6 marca 2024
Numer raportu: 5/2024

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 1 -402 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO SA, które odbędzie się 02 kwietnia 2024 roku, o godz. 11.00 w Siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://hortico.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20240306_Zalacznik_nr_1_EBI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony