Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HORTICO SA na dzień 30 czerwca 2011 roku

Data raportu: 1 czerwca 2011
Numer raportu: 14/2011

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399, art. 402, art. 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO SA, które odbędzie się 30 czerwca 2011 roku, o godz. 13.00 w Siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO SA
Załącznik nr 2 – Projekty uchwał

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony