Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 28 czerwca 2016 r.

Data raportu: 2 czerwca 2016
Numer raportu: 11/2016

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021– 402Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., które odbędzie się 28 czerwca 2016 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. i projekty uchwał

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

2016.06.02 Załącznik EBI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony