Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

Data raportu: 31 maja 2019
Numer raportu: 8/2019

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., które odbędzie się 28 czerwca 2019 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://hortico.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20190531 Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ i projekty uchwał EBI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony