Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o propozycji dywidendy

Data raportu: 2 czerwca 2014
Numer raportu: 2/2014

Zarząd HORTICO S.A. informuje, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu HORTICO S.A.
zwołanemu na 30 czerwca 2014 roku, wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w wysokości 0,05 –0,07 zł brutto/1 akcję. Ostateczna wartość rekomendowanej dywidendy zostanie przedstawiona do dnia 13 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony