Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o śmierci członka Rady Nadzorczej

Data raportu: 22 lipca 2016
Numer raportu: 17/2016

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259) Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22.07.2016 r. powziął informację o śmierci Pani Anny Kolasy,
Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Anna Kolasa pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od czerwca 2008 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony