Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Data raportu: 25 stycznia 2011
Numer raportu: 3/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 25 stycznia 2011 roku od Prezesa Zarządu Pawła Kolasy, Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Guszała, Członka Rady Nadzorczej Urszuli Bender, Członka Rady Nadzorczej Anny Kolasy sporządzonych zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji zbycia akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu Pana Andrzeja Guszała na rzecz Pawła Kolasy, Anny Kolasy i Urszuli Bender.

Z przekazanej informacji wynika, że Pan Andrzej Guszał, w dniu 19 stycznia 2011 roku dokonał zbycia w drodze umowy sprzedaży 96.000 akcji, z czego 75.000 akcji nabyła Urszula Bender, 17.667 Paweł Kolasa, 3.333 Anna Kolasa. Zbycie akcji nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 2,40 zł.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony