Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Data raportu: 25 stycznia 2011
Numer raportu: 4/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25 stycznia 2011 roku od Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Guszała sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji zbycia akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu Pana Andrzeja Guszała.

Z przekazanej informacji wynika, że Pan Andrzej Guszał, w dniu 19 stycznia 2011 roku dokonał zbycia w drodze umowy sprzedaży 8.335 akcji. Zbycie akcji nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 2,40 zł.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony