Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Data raportu: 7 lipca 2014
Numer raportu: 11/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Spółka HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 07.07.2014 r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Pawła Kolasy, że w dniu 04.07.2014 r. nabył 1 787 akcji Spółki HORTICO S.A. po cenie 2,90 zł/sztuka za łączną kwotę 5 182,30 zł.

Transakcji kupna dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony