Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Data raportu: 28 stycznia 2015
Numer raportu: 1/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Spółka HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 28.01.2015 r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Pawła Kolasy o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach spółki HORTICO S.A. W dniu 22.12.2014 r. nabył 4 658 akcji po średniej cenie 2,86 zł, w dniu 22.12.2014 r. zbył 510 akcji po cenie 2,94 zł oraz w dniu 13.01.2015 r. nabył 1 852 akcje po cenie 2,68 zł. Transakcji kupna i sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony