Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Data raportu: 5 marca 2015
Numer raportu: 3/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Spółka HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 05.03.2015 r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Pawła Kolasy o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach spółki HORTICO S.A. W dniu 09.02.2015 r. nabył 1 000 akcji po średniej cenie 2,42 zł, w dniu 11.02.2015 r. nabył 2 000 akcji po cenie 2,47 zł, w dniu 12.02.2015 r. nabył 1 000 akcji po średniej cenie 2,74 zł oraz w dniu 04.03.2015 r. nabył 500 akcji po średniej cenie 3,42 zł. Transakcji kupna i sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony