Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Data raportu: 18 listopada 2015
Numer raportu: 20/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Spółka HORTICO S.A. ( dalej Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 17.11.2015 r. otrzymała zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od trzech osób mających dostęp do informacji poufnych o zawarciu następujących transakcji na akcjach Emitenta:

1) transakcja z dnia 07.10.2015 r. dokonana przez Prezesa Zarządu Pawła Kolasę – objęcie nowych 22 806 akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 3,00 zł w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny w wysokości 68 418,00 zł; transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym;
2) transakcja z dnia 07.10.2015 r. dokonana przez Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Guszała – objęcie nowych 47 472 akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 3,00 zł w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny w wysokości 142 416,00 zł; transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym;
3) transakcja z dnia 07.10.2015 r. dokonana przez Członka Rady Nadzorczej Urszulę Bender – objęcie nowych 11 928 akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 3,00 zł w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny w wysokości 35 784,00 zł; transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym.

HORTICO SA poinformowała o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C raportem bieżącym 18/2015 w dniu 10 listopada 2015 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Załączniki

2015.11.16 Tekst jednolity statutu HORTICO ESPI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony