Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Przedterminowa całkowita spłata kredytu inwestycyjnego

Data raportu: 14 maja 2021
Numer raportu: 3/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do Raportu EBI nr 4/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 14.05.2021 r. Spółka dokonała przedterminowej całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce na zakup Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa. Kredyt został udzielony przez  ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada żadnych bankowych kredytów długoterminowych.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony