Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – spełnienie się warunków warunkowej umowy: sprzedaży oraz najmu hali handlowo-magazynowej we Wrocławiu

Data raportu: 14 grudnia 2020
Numer raportu: 16/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu nr 14/2020 Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „HORTICO”) informuje, że w dniu 14.12.2020 r. Spółka otrzymała z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „DCHRS”) kopie uchwał: Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia DCHRS dotyczących wyrażenia zgody na zakup hali handlowo-magazynowej oraz oddanie jej w najem HORTICO na okres 15 lat. W/w hala handlowo-magazynowa położona we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 12 H, stanowiła własność HORTICO i była posadowiona na gruncie należącym do DCHRS.

Spełnienie się warunków oznacza m.in. iż DCHRS nabyła od HORTICO w/w halę za kwotę 1.135.200,00 zł netto (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych), a HORTICO wynajmuje tę halę od DCHRS na okres 15 lat (w dniu 14.12.2020r. nastąpiło protokolarne przekazanie hali w najem). Spółka w dalszym ciągu będzie wykorzystywała powyższą nieruchomość do prowadzenia działalności handlowej i magazynowej w branży ogrodniczej.

Zarząd HORTICO wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony