Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – ustalenie Listy ostatecznej osób uczestniczących w programie motywacyjnym za wyniki finansowe roku 2021 

Data raportu: 10 czerwca 2022
Numer raportu: 7/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu

W nawiązaniu do raportów bieżących numer 15/2020 i 8/2021 Zarząd HORTICO SA informuje, iż w dniu 10 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Listę ostateczną osób uczestniczących w programie motywacyjnym z tytułu wyników finansowych za rok 2021. Lista obejmuje 47 osób i 404.694 akcje. Akcje oferowane w ramach programu motywacyjnego zostaną wprowadzone do obrotu na rynku New Connect w terminie nie wcześniejszym niż dwa lata od dnia ich objęcia.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony