Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – ustalenie Listy ostatecznej osób uczestniczących w programie motywacyjnym za wyniki finansowe roku 2022

Data raportu: 2 czerwca 2023
Numer raportu: 8/2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących numer 11/2020, 6/2021, 7/2022 i 5/2023 Zarząd HORTICO SA informuje, iż w dniu 02 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Listę ostateczną osób uczestniczących w programie motywacyjnym z tytułu wyników finansowych za rok 2022. Lista obejmuje 53 osoby i 382.172 akcje. Akcje oferowane w ramach programu motywacyjnego zostaną wprowadzone do obrotu na rynku New Connect w terminie nie wcześniejszym niż dwa lata od dnia ich objęcia.

To był ostatni rok trwania programu motywacyjnego.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony