Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – zakup udziałów OGROFOL sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach

Data raportu: 4 stycznia 2021
Numer raportu: 1/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu nr 12/2020 i 15/2020 Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2021r. Spółka zawarła z wspólnikami OGROFOL Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach (dalej „OGROFOL”) umowy sprzedaży udziałów. W wyniku zawartych umów Spółka stała się właścicielem 100 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników OGROFOL. Cena nabycia udziałów wyniosła 1,25 mln zł.

Wraz z zawarciem umów sprzedaży udziałów pomiędzy wspólnikami OGROFOL a Spółką została zawarta umowa sprzedaży (w formie aktu notarialnego) nieruchomości (bez obciążeń i praw osób trzecich), w wyniku której Spółka stała się właścicielem zabudowanej działki o powierzchni 0.06 ha oraz zabudowanej działki o powierzchni 0.04 ha, za łączną cenę 0,25 mln zł.

OGROFOL prowadzi działalność w zakresie hurtowego i detalicznego handlu artykułami do produkcji ogrodniczej, a jej główną linią biznesową jest oferowanie folii ogrodniczych pod własną marką. Profil działalności OGROFOL jest zbieżny z profilem działalności Grupy Kapitałowej HORTICO, a w zakresie folii ogrodniczych oferowanych pod własną marką komplementarny. Przejęcie OGROFOL przez Spółkę wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej HORTICO.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony