Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie umowy na prowadzenie sklepu sieci PSB MRÓWKA

Data raportu: 13 lutego 2024
Numer raportu: 1/2024

Zarząd spółki HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) niniejszym zawiadamia, że w dniu 12.02.2024 r. otrzymał i podpisał z Grupą PSB HANDEL S.A. z siedzibą w Wełeczu (KRS 0000661047) umowę partnerską dotyczącą prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej PSB MRÓWKA. Na mocy tej umowy Spółka prowadzić będzie market pod logo PSB MRÓWKA zlokalizowany w miejscowości Kluczbork, w województwie opolskim, przy ul. Byczyńskiej 99.

Otwarcie marketu PSB MRÓWKA planowane jest w pierwszej połowie 2024 roku. Market będzie funkcjonował w obiekcie, który Spółka wynajmuje na podstawie wieloletniej umowy najmu (o zawarciu umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2023). Wcześniej w tym samym miejscu działał sklep z kategorii „dom – ogród” należący do sieci MAJSTER. Powierzchnia marketu wyniesie około 3 000 m2.

Umowa określa prawa i obowiązki stron m.in. w zakresie organizacji, zatowarowania oraz korzystania ze zbioru  standardów i zasad prowadzenia marketu PSB MRÓWKA. Umowa z Grupą PSB HANDEL S.A. została zawarta na okres 10 lat i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa jest bardzo podobna do umowy, która łączy strony i dotyczy prowadzenia przez HORTICO S.A. marketów PSB MRÓWKA we Wrocławiu – Psarach i w Namysłowie. Celem podpisania umowy jest m.in. zwiększenie skali działalności linii detalicznej w Grupie Kapitałowej HORTICO S.A. poprzez otwarcie kolejnego marketu pod logo PSB MRÓWKA (Spółka od 2018 roku prowadzi już market budowlany PSB Mrówka we Wrocławiu – Psarach, a od grudnia 2023 r. market budowlany PSB Mrówka w Namysłowie).

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności ze względu na szacowany wpływ na przychody i wyniki finansowe HORTICO S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony