Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży oraz warunkowej umowy najmu hali handlowo-magazynowej we Wrocławiu

Data raportu: 30 października 2020
Numer raportu: 14/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „HORTICO”) informuje, że w dniu 30.10.2020 r. Spółka zawarła z Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Kupującym”, „DCHRS”) porozumienie dotyczące sprzedaży hali handlowo-magazynowej położonej we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 12 H, stanowiącej własność HORTICO, a posadowionej na gruncie należącym do Kupującego.  

Cenę sprzedaży hali określono na kwotę 1 135 200,00 zł netto (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych). Wraz z zakupem hali zacznie obowiązywać umowa jej najmu przez HORTICO na okres 15 lat.

Warunkami zawieszającymi porozumienie  jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą DCHRS do 31.01.2021 r. uchwał wyrażających zgodę na zakup ww. hali handlowo-magazynowej oraz oddanie jej w najem HORTICO na okres 15 lat.

Spółka w dalszym ciągu będzie wykorzystywała powyższą nieruchomość do prowadzenia działalności handlowej i magazynowej w branży ogrodniczej.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony