Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Kandydatury na członków Rady Nadzorczej

Data raportu: 26 czerwca 2017
Numer raportu: 7/2017

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439)

Treść raportu

Działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( dalej: Emitent, Spółka) w związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(raport bieżący nr 2/2017 z dnia 31 maja 2017 roku) przewidującego w swym porządku obrad na podstawie § 16 pkt 3 Statutu podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, informuje, iż do Spółki zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej:

  1. Pani Urszula Bender
  2. Pani Anna Chmura
  3. Pan Łukasz Kononowicz
  4. Pan Tomasz Magiera
  5. Pan Marcin Matuszczak

Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz wyrazili zgodę na kandydowanie.

W załączeniu zaprezentowane zostały życiorysy zawodowe kandydatów.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20170623 Załącznik nr 1 - Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony