Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Korekta raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 28.07.2017 r.

Data raportu: 28 lipca 2017
Numer raportu: 14/2017

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że w dniu 28.07.2017 r. Spółka przekazała do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. całość
środków na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy w łącznej wysokości 822 016,30 zł, co stanowi 0,07 zł na akcję.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony