Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Korekta raportu bieżącego nr 2/2011

Data raportu: 28 stycznia 2011
Numer raportu: 5/2011

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę do raportu bieżącego nr 2/2011 polegającą na doprecyzowaniu podmiotu, który zgodnie z przekazanym zawiadomieniemstał się posiadaczem akcji HORTICO S.A. stanowiących powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z przekazanym przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „IPOPEMA TFI”) zawiadomieniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, w tym ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „ALIORSFIO”), posiadają akcje HORTICO S.A. Udział ALIOR SFIO w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekracza próg 5%. W związku z tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, łącznie z ALIOR SFIO, przekraczają próg 5% ogólnej liczby głosów w HORTICO S.A.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony