Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów

Data raportu: 28 czerwca 2019
Numer raportu: 6/2019

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

  1. Paweł Kolasa, posiadający 5 318 491 głosów, co stanowiło 56,18 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 45,29 % głosów ogółem w Spółce.
  2. Andrzej Guszał, posiadający 2 735 137 głosów, co stanowiło 28,90 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 23,29 % głosów ogółem w Spółce.
  3. Robert Bender, posiadający 1 412 544 głosów, co stanowiło 14,92 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 12,03 % głosów ogółem w Spółce.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony