Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów

Data raportu: 30 czerwca 2020
Numer raportu: 5/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

1. Paweł Kolasa, posiadający 5 318 491 głosów, co stanowiło 79,01 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 45,29 % głosów ogółem w Spółce.

2. Robert Bender, posiadający 1 412 544 głosów, co stanowiło 20,99 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 12,03 % głosów ogółem w Spółce.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony