Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów

Data raportu: 30 czerwca 2021
Numer raportu: 9/2021

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

  1. Paweł Kolasa, posiadający 5 321 824 głosów, co stanowiło 57,57 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 45,32 % głosów ogółem w Spółce.
  2. Andrzej Guszał, posiadający 2 510 000 głosów, co stanowiło 27,15 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i  21,37 % głosów ogółem w Spółce.
  3. Robert Bender, posiadający 1 412 544 głosów, co stanowiło 15,28 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 12,03 % głosów ogółem w Spółce.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony