Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów

Data raportu: 30 czerwca 2022
Numer raportu: 9/2022

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

  1. Paweł Kolasa, posiadający 5 321 824 głosów, co stanowiło 76,30 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 43,86 % głosów ogółem w Spółce.
  2. Robert Bender, posiadający 1 645 877 głosów, co stanowiło 23,60 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 13,57 % głosów ogółem w Spółce.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony