Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów

Data raportu: 30 czerwca 2023
Numer raportu: 14/2023

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

  1. Andrzej Guszał, posiadający 2 350 000 głosów, co stanowiło 55,57 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 18,75 % głosów ogółem w Spółce.
  2. Robert Bender, posiadający 1 879 210 głosów, co stanowiło 44,43 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 14,99 % głosów ogółem w Spółce.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony