Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów

Data raportu: 28 czerwca 2024
Numer raportu: 18/2024

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

  1. Paweł Kolasa, posiadający 5 192 843 głosów, co stanowiło 52,89 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 40,20 % głosów ogółem w Spółce.
  2. Andrzej Guszał, posiadający 2 350 000 głosów, co stanowiło 23,94 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 18,19 % głosów ogółem w Spółce.
  3. Robert Bender, posiadający 2 117 544 głosów, co stanowiło 21,57 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 16,39 % głosów ogółem w Spółce.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony